• Class Schedule:

  Period 1: Video Production II

  Period 2: Video Production I

  Period 3: TV Broadcasting

  Period 5: TV Broadcasting

  Period 6: Video Production I

  Period 7: Video Production I